Każdy młody człowiek to indywidualista. Rodziciele powinni o tym pamiętać i to uszanować. Dobrze skomponowane zabawki pomagają dbać o harmonijny rozwój ruchowy i emocjonalny malucha.
Każde następne stadium rozwoju dziecka cechuje się większym postępem w sposobie rozumowania.