Jakikolwiek młody człowiek to indywidualista. Rodziciele winni o tym wiedzieć i to uszanować. Dobrze dobrane zabawki pomagają troszczyć się o prawidłowy rozwój mobilny i emocjonalny dziecka.
Każde stopniowe stadium rozwoju pociechy charakteryzuje się większym postępem w sposobie myślenia.