Każdy młody człowiek to indywidualista. Rodzice powinni o tym pamiętać i to uszanować. Porządnie dobrane zabawki wspomagają dbać o harmonijny rozwój ruchowy i emocjonalny brzdąca.
Każde kolejne stadium rozwoju malucha charakteryzuje się większym postępem w sposobie rozumowania.